27
sep

Hoe kun je, als hotel, 100% bezettingsgraad realiseren?

De verblijfsduur van patiënten in ziekenhuizen worden steeds verder steeds teruggedrongen. De vraag aan zorghotels als brugfunctie tussen ziekenhuis en thuis neemt daardoor steeds meer toe. Een zorghotel kan hierin een uitstekende oplossing faciliteren voor patiënten die na een operatie of behandeling moeten herstellen maar zich thuis nog niet kunnen redden. Ook biedt het een alternatief voor mantelzorg indien deze tijdelijk, wegvalt. Dan kan een zorghotel uitkomst bieden omdat deze met gespecialiseerd personeel 24 uur per dag zorg kan verlenen en daarnaast medische behandelingen en maaltijden e.d. kan facilitairen.

We zien het aanbod van zorghotels toenemen. Maar waarin onderscheid een zorghotel zich dan ten opzichte van een gewoon hotel? Wat is nu eigenlijk een zorghotel? Welke criteria worden er gesteld aan zorghotels en worden deze ook gecontroleerd?

Kosten besparen met zorghotels

Een langer verblijf in het ziekenhuis is duur en daarmee onwenselijk en onnodig. Ziekenhuizen geven gemiddeld zo’n 900 tot 1100 euro per nacht uit aan cliënten, maar tegen een fractie van die kosten kunnen zorghotels een overnachting met gelijkwaardige zorg leveren. Volgens onderzoek van Care Expert kan circa 710 miljoen euro op jaarbasis bespaard worden door gebruik te maken van zorghotels en gelijksoortige instellingen.

2 typen zorghotels

Grofweg worden twee verschillende typen zorghotels onderscheiden: de ene richt zich primair op de zorgbehoefte van de cliënt en de ander is bedoeld voor recreatief en/of zakelijk verblijf. Ze kunnen gekoppeld zijn aan een ziekenhuis, maar dienen ook ter overbrugging van de wachttijd voor een verpleeg- of verzorgingshuis. Voor tijdelijke opvang van ontoereikende thuiszorg of bijvoorbeeld door het wegvallen van mantelzorg kunnen ze eveneens in een behoefte voorzien. De zorg die geleverd wordt, kan behoorlijk in zwaarte verschillen. Door de toenemende en dubbele vergrijzing zal de behoefte aan herstel- en revalidatiezorg in de toekomst verder toenemen.

Actuele ontwikkelingen

In 2015 heeft staatssecretaris Van Rijn 20 miljoen extra uitgetrokken voor tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Eerstelijns verblijf is nu ondergebracht in een aparte subsidieregeling. Sinds 2017 is dit geregeld via de vergoeding van de zorgverzekeraars, waarmee deze vorm van opvang in het basispakket is opgenomen. Vergoed wordt de zorg.
Marc Vieten, voorzitter van de SNHZ (Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels) is blij met het bericht. “Het is een serieus signaal”, vindt hij. “Mijn oproep zou zijn om ook met de SNHZ om tafel te gaan om dit goed te organiseren. Daar zijn de eerste lijn en patiënt bij gebaat: zorghotels kunnen snel schakelen, kosten en risico’s kunnen beperkt worden. Het idee is om in 2016 wat pilots uit te zetten om te zien of we deze niche kunnen laten uitgroeien tot een professioneel netwerk.” Een ander punt is de huidige splitsing van zorg en verblijf. De zorg (met indicatie) in zorghotels wordt betaald uit de ZVW. “Verblijf niet. Daar moeten we iets mee in Nederland”, aldus Marc Vieten.

Kostenbesparing

Zoals bekend is een verblijf in een ziekenhuis een dure aangelegenheid en kost een patiënt per overnachting zo’n 900 tot 1100 euro. Een zorghotel kan echter met gelijkwaardige zorg tegen een fractie van die kosten een verblijf facilitairen. Daarmee kan volgens Care Expert minimaal al 710 miljoen euro op jaarbasis bespaard worden als men gebruik maakt van deze zorghotels. Vanaf 2017 wordt de vergoeding op verzoek van het kabinet opgenomen in het basispakket.

Kansen Zorghotels

Voor het eerst in Nederland begon in 2016 Van der Valk hotels in Tiel een verpleegafdeling met gediplomeerde verpleegkundigen. Het hotel heeft een etage ingericht voor de zorg aan uitbehandelde ziekenhuispatiënten die nog niet in staat zijn om zelfstandig thuis te herstellen. Het hotel heeft zestig verpleegbedden in een gerenoveerde vleugel. Verpleegkundigen worden ingehuurd om de patiënten dag en nacht te kunnen helpen. Dit zorghotel rekent ongeveer € 245 per dag voor zorg en verblijf.

Inmiddels zijn er al ruim 50 zorghotels in Nederland en zal de komende jaren verder toenemen. Voor bestaande hoteliers, met name op minder toeristische locaties, bieden deze zorghotels wellicht groeikansen door een grote mate van 100 procent bezettingsgraad te kunnen realiseren. Men hoeft niet het gehele hotel te verbouwen tot zorghotel maar kan volstaan door bijvoorbeeld een vleugel of verdieping voor dit doel in te richten.

Wat betaalt men gemiddeld voor een zorghotel en hoe wordt dit bepaald? Als er geen sprake is van een zorgindicatie dan is het de prijs die het hotel vraagt, maar mét een zorgindicatie, wat meestal de praktijk is, zijn er meerdere mogelijkheden voor vergoedingen. Je kunt hier meer informatie over vinden bij de SNHZ oftewel de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels die tevens het kwaliteitskeurmerk versterkt voor zorghotels.

Volgens Ab Oosterhof, die als interieurarchitect zich bezighoudt met hotels kunnen bestaande kamers eenvoudig worden aangepast en badkamers zijn op een slimme manier zo in te richten dat de kamers ook inzetbaar zijn voor “gewone” gasten. Wel is het van belang dat hoteliers zich van te voren goed voorbereiden en zich moeten realiseren dat het soms hogere investeringen vraagt. Maar gegarandeerd 100 % bezettingsgraad; welk hotelier wil dit niet?

Geschreven voor Prints van Oranje