zie ook: www.HOSpeed.nl • Telefoon: 06-25022761

Privé Interieur

Als Interieurarchitect werken wij ook graag voor particuliere opdrachtgevers. Juist het directe contact met de eindgebruiker is van belang omdat hiermee het door ons ontworpen interieur of verbouwing altijd een gezamenlijk resultaat is. Daarnaast kunnen wij ook ondersteunend adviseren. Wist u dat juist de indeling van veel woningen niet goed zijn? Daar liggen vaak de problemen en ontstaat er geen balans. Juist de Interieurarchitect is hiervoor hoog opgeleid om ook kritisch samen met u te kijken naar mogelijkheden om dit eventueel aan te passen. Soms is een eenvoudige aanpassing al voldoende.  Uiteindelijk gaat het om uw beleving van het interieur.